20set.

Dada de caràcter personal és qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Es requereix la concurrència d’un doble element: l’existència d’una informació o dada, i que aquesta dada pugui vincular-se a una persona física identificada o identificable.

Així, tenen la consideració de dada de caràcter personal, entre d’altres, el nom, cognoms, document nacional d’identitat, informació relativa a la salut, l’adreça IP, la imatge, l’empremta dactilar o la informació que es faciliti a través d’un GPS, quan es refereixin a una persona física identificada o identificable.

Tingues en compte, que en la societat de la informació actual, es manegen grans quantitats de dades personals, i que en ocasions, facilitem molts d’ells en navegar per Internet o amb l’ús de APPs.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com