El comerç electrònic, també conegut com e-commerce (electronic commerce en anglès), consisteix en la compra i venda de productes o de serveis a través de mitjans electrònics, tals com Internet i altres xarxes informàtiques. Originalment el terme s’aplicava a la realització de transaccions mitjançant mitjans electrònics com ara l’Intercanvi electrònic de dades, però amb l’adveniment de la Internet i la World Wide Web a mitjans dels anys 90 va començar a referir principalment a la venda de béns i serveis a través d’Internet, usant com a forma de pagament mitjans electrònics, com ara les targetes de crèdit.
La quantitat de comerç duta a terme electrònicament ha crescut de manera extraordinària a causa de Internet. Una gran varietat de comerç es realitza d’aquesta manera, estimulant la creació i utilització d’innovacions com la transferència de fons electrònica, l’administració de cadenes de subministrament, el màrqueting a Internet, el processament de transaccions en línia (OLTP), l’intercanvi electrònic de dades (EDI), els sistemes d’administració de l’inventari i els sistemes automatitzats de recol · lecció de dades.
La major part del comerç electrònic consisteix en la compra i venda de productes o serveis entre persones i empreses, però un percentatge considerable del comerç electrònic consisteix en l’adquisició d’articles virtuals (programari i derivats en la seva majoria), com ara l’accés a contingut “premium” d’un lloc web.
Tot això porta a la necessitat de regular aquest tipus d’intercanvis. PEDROSA BUSQUETS & ASSOCIATS, audita la seva pàgina web i redacta el contingut legal que regulés tota transacció dels seus béns o serveis.

Aquests són alguns dels últims treballs realitzats:

CONDUCTIVA/FACTURADIRECTA

GOLD SYSTEMS TRADING

CLICK & COME

JOGUINES ECOLOGIQUES

SOLIDARITATSL

ELSIBARITA

MY-MIXED