20set.

Quan s’aplica la normativa de protecció de dades?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) té per objecte garantir l’adequat tractament i ús de les dades personals.

És aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic que els faci susceptibles de tractament, i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat.

El dret a la protecció de dades de caràcter personal s’aplica al tractament de dades de les persones físiques, mai els relatius a persones jurídiques.

Per a més informació pot consultar els informes jurídics elaborats per aquesta Agència sobre l’àmbit d’aplicació de la LOPD.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com