17ag.

La imatge és una dada de caràcter personal ja que identifica o fa identificable una persona. En aquest sentit, la instal·lació de càmeres, amb diverses finalitats com podria ser la seguretat, el control laboral, l’accés a zones restringides captant la matrícula del cotxe i la imatge del conductor, o fins i tot el monitoratge d’una UVI, suposaria un tractament de dades de caràcter personal i en conseqüència, se li aplicaria la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, l’AEPD té publicada la seva Instrucció 1/2006 sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, així com una Guia de Videovigilància.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

Copyright © 2016 Pedrosa Busquets & Associats, S.L. – Tots els drets reservats –