01nov.

Com sol·licitar l’eliminació de fotos o vídeos publicats a internet

La teva imatge, tant una foto com un vídeo en què apareixes, és una dada personal. La difusió d’imatges o vídeos publicats en diferents serveis d’internet sense el consentiment de les persones que hi apareixen, sobretot en xarxes socials, és un tema que es planteja amb freqüència davant l’Agència. La Llei Orgànica de Protecció de Dades reconeix a les persones el dret a que les seves dades personals inadequades o excessives es suprimeixin quan així ho sol·licitin.

L’Agència Espanyola de Protecció de Dades tutelarà el teu dret de cancel·lació si, després d’haver-te dirigit al responsable per un mitjà que permeti acreditar-ho, el responsable del tractament de dades no t’ha respost en el termini establert o si consideres que la resposta no ha estat adequada.

Què has de fer

  • L’exercici del dret de cancel·lació només pot sol·licitar-ho el afectat o, en cas de tractar-se de menors de 14 anys, els seus pares o tutors legals.
  • Sempre que les circumstàncies ho permetin, és recomanable contactar amb qui va pujar el contingut sol·licitant-la seva eliminació. Tant si optes per fer aquest pas com si no ho fas, és imprescindible que et dirigeixis a l’empresa o organisme que està tractant/difonent aquestes dades, en aquest cas a la xarxa social o pàgina web en la qual s’han publicat aquestes imatges o vídeos, acreditant la teva identitat i indicant quins enllaços són els que contenen les dades que vols cancel·lar.
  • L’empresa ha de resoldre sobre la sol·licitud de cancel·lació en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la mateixa. Transcorregut aquest termini sense que de forma expressa et responguin a la petició o si consideres que aquesta resposta és insatisfactòria, podeu interposar la corresponent reclamació de tutela davant aquesta Agència, acompanyant la documentació acreditativa d’haver sol·licitat la cancel·lació davant l’entitat de què es tracti. Aquest punt és molt important, ja que si no pots acreditar-nos que has exercit en primer lloc el teu dret de cancel·lació davant qui està tractant/difonent aquestes imatges o vídeos no podrem ajudar-te.

Les xarxes socials més populars, per la seva banda, disposen de mecanismes establerts per comunicar-los vulneracions de la privacitat o continguts inapropiats mitjançant els seus propis formularis. A continuació, detallem alguns dels mètodes que ofereixen:

Facebook. La xarxa social ofereix un servei d’ajuda per avisar de fotos o vídeos que puguin infringir el dret fonamental a la protecció de dades. Facebook ofereix diverses opcions en funció de les circumstàncies de cada cas concret. També permet denunciar una conducta abusiva mitjançant l’enllaç Denunciar, que apareix al costat de la majoria dels continguts publicats a Facebook.

Google. La companyia disposa d’una pàgina des de la qual es pot sol·licitar l’eliminació de contingut de les seves diferents serveis. En el cas del servei de vídeos YouTube, se’t oferiran diferents opcions en cas d’abús o assetjament, vulneracions de la privacitat, denúncia de continguts sexuals, continguts violents o altres problemes. D’altra banda, si consideres que un vídeo penjat a YouTube inclou un contingut inapropiat pots utilitzar la icona amb forma de bandera (Denunciar) per avisar del contingut i que l’empresa ho revisi.

Twitter. La xarxa aglutina en aquesta pàgina diferents formes d’informar sobre diversos incompliments, entre els quals es troben la publicació d’informació privada a Twitter, la usurpació d’identitat, l’assetjament o la publicació de vídeos ofensius.

Instagram. La xarxa social Instagram compta amb una pàgina des de la qual es pot reportar contingut publicat per tercers sense el teu consentiment que inclogui la teva informació personal, així com informar de conductes abusives o de casos d’assetjament.

Finalment, les persones tenen dret a sol·licitar, sota certes condicions, que els enllaços a les seves dades personals no figurin en els resultats d’una recerca a internet realitzada pel seu nom. La sentència del Tribunal de Justícia de la UE va confirmar, com ja venia aplicant l’Agència en les seves resolucions, que les persones tenen dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de les seves dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d’expressió o d’informació). Podeu obtenir més informació sobre l’exercici de l’anomenat dret a l’oblit i com exercir-lo en aquest enllaç.

 

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com