20set.

Quan s’aplica la normativa de protecció de dades?

La Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) té per objecte garantir l’adequat tractament i ús de les dades personals.

És aplicable a les dades de caràcter personal registrades en suport físic que els faci susceptibles de tractament, i a tota modalitat d’ús posterior d’aquestes dades pels sectors públic i privat.

El dret a la protecció de dades de caràcter personal s’aplica al tractament de dades de les persones físiques, mai els relatius a persones jurídiques.

Per a més informació pot consultar els informes jurídics elaborats per aquesta Agència sobre l’àmbit d’aplicació de la LOPD.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

17ag.

L’anomenat dret a l’oblit és la manifestació dels tradicionals drets de cancel·lació i oposició aplicats als cercadors d’internet. En concret, inclou el dret a limitar la difusió universal i indiscriminada de dades personals en els cercadors generals quan la informació és obsoleta o ja no té rellevància ni interès públic, encara que la publicació original sigui legítima (en el cas de butlletins oficials o informacions emparades per les llibertats d’expressió o d’informació).

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

17ag.

La imatge és una dada de caràcter personal ja que identifica o fa identificable una persona. En aquest sentit, la instal·lació de càmeres, amb diverses finalitats com podria ser la seguretat, el control laboral, l’accés a zones restringides captant la matrícula del cotxe i la imatge del conductor, o fins i tot el monitoratge d’una UVI, suposaria un tractament de dades de caràcter personal i en conseqüència, se li aplicaria la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, l’AEPD té publicada la seva Instrucció 1/2006 sobre el tractament de dades personals amb fins de vigilància a través de sistemes de càmeres o videocàmeres, així com una Guia de Videovigilància.

Agencia Española de Protección de Datos

http://www.agpd.es

Pedrosa Busquets & Associats

www.pedrosabusquets.com

Copyright © 2016 Pedrosa Busquets & Associats, S.L. – Tots els drets reservats –